Достава хуманитарне помоћи општини Шамац

Одјељење Ноћни Вукови Република Српска је прихватило позив за помоћ настрадалој општини Шамац у протеклим поплавама. Транспортни превоз хране и осталих средстава из робних резерви Републике Српске је обезбјеђен у организацији Ноћних Вукова  Републике Српске.